Lygaeus equestris – Zwiniec rycerzyk

Lygaeidae  – Zwińcowate
Czerwono-czarny o wydłużonym ciele; na środku zakrywki biała okrągła plama. Czarne obramowanie oka szersze od średnicy oka. Niejadalny dla większości drapieżników. Nie jest płochliwy.

Lygaeus

Polana Polichno 12.08.2018

Wołosate 30.05.2014

Wołosate 30.05.2014

Wołosate 30.05.2014

Wołosate 30.05.2014

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

  1. Liczebność. Lokalnie liczny
  2. Biotop. Suche, ciepłe tereny, takie jak murawy kserotermiczne i nagrzane łąki, chętnie na glebach wapiennych. Przesiaduje na roślinach zielnych, a w cieple wiosenne dni wygrzewa się na pniach.
  3. Wymiary. Długość ciała  10-14 mm
  4. Aktywność. Marzec- listopad z możliwą i prawdopodobną przerwą w lipcu. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Murawy Dobromierskie, gdzie jest liczny. Obserwowałem go także w Bieszczadach i na Ponidziu. W okolicach Łodzi rzadki
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki z roślin zielnych i ich nasion, głównie z ciemiężyka białokwiatowego, rzadziej z mniszka i miłka
  7. Podobne. Lygaeus simulans różni się detalami – dłuższym owłosieniem tarczki, węższym czarnym obramowaniem oka i rozdętą nasadą czułków; jest bardzo rzadki. U jeszcze trudniejszego do odnalezienia Tropidothorax leucopterus na zakrywce brak białej plamki środkowej, głowa jest niemal całkowicie czarna, a na przedpleczu obecne są dwa szerokie, czarne pasy. Kolorystycznie podobieństwo wykazują Pyrrhocoris apterus i Corizus hyoscyami
  8. Rozmieszczenie
Lygaeus nymph

Polana Polichno 13.06.2018 Wyrośnięta nimfa na przekwitniętym miłku

Lygaeus nymph.

Polana Polichno 13.06.2018

Lyg. equestris

Rezerwat Skowronno 10.07.2016

L.equestris

Rezerwat Skowronno 10.07.2016

Lygaeus.

Polana Polichno 13.06.2018

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Leave a Reply