Neacoryphus bicruris

Lygaeidae  – Zwińcowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwone z parą czarnych, prostokątnych plam przy przedniej krawędzi; przednia krawędź przedplecza zwykle bladoróżówa. Scutellum czarne, jasno obwiedzione. Pokrywy czerwone z wyraźnym, jasnym obrzeżeniem – także na ciemnej zakrywce na wewnętrznej krawędzi skrzydeł. Nogi i czułki czarne.

Virginia – Fairfax 22.05.2022 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje obie Ameryki – od Kanady po Argentynę. Zwykle pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ogrody, ugory, skraje lasów, tereny ruderalne i rozmaite inne otwarte biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9.5 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – w klimacie tropikalnym aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i nimfy żerują zdecydowanie najchętniej na starcu Senecio anonymus; larwy rozwijają się w/na główkach kwiatowych i wysysają nasiona
  7. Podobne. Kilka innych, na pierwszy rzut oka podobnych gatunków, które przy uważnych oględzinach różnią się detalami ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Gatunek wyróżnia się specyficznymi jak na tę rodzinę zwyczajami godowymi – samice czynnie opierają się próbom kopulacji i tylko najsilniejsze samce zdobywają partnerki – w pewnym sensie samice preferują te samce, które zdolne są do gwałtu
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Rappahannock 03.05.2017 Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply