Urolabida sinensis

Urostylididae
Ubarwienie ciała w znacznej mierze zielone. Boki przedplecza i pokryw jasno obrzeżone. Na środku przedplecza i scutellum widoczna wąska, jaśniejsza od tła podłużna linia. Zakrywka z owalną, jasną plamą po środku. Czułki uderzająco długie, w części wierzchołkowej z czarnymi i świetliście żółtymi obrączkami.

Chiny – Longyan 04.10.2022 Fot. seventeennature

Chiny – Longyan 05.10.2022 Fot. seventeennature

  1. Zasięg. Wykazywany z Chin; rzadko obserwowany
  2. Biotop. Zasiedla tereny górskie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 14 mm
  4. Aktywność. Lipiec – listopad
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – i tak np. u Uralobida blattiformis brak jasnej plamy na zakrywce i jasnego obrzeżenia skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

avidal

Leave a Reply