Andrena albopunctata – Pszczolinka brzęczkowata

Andrenidae – Pszczolinkowate
Ciało smoliście czarne. Twarz samca, oraz przednia krawędź tułowia i pleuryty (boczne płytki tułowia) pokryte kontrastowo białymi, długimi włoskami, które mogą się z wiekiem wycierać. Tergity skąpo owłosione, pozbawione przepasek poprzecznych – na bokach tergitów 2-4 widoczne duże kępki z lekko sprasowanych, białych włosków. Skrzydła silnie przyciemnione.

Hiszpania – Granada 22.04.2016 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 22.04.2016 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. W Europie wykazywana z regionu śródziemnomorskiego
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte, kwietne łąki, polany, przydroża, doliny rzeczne, wilgotne lasy. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Wyraźnie powyżej 10 m – zalicza się do okazałych pszczolinek
  4. Aktywność. Marzec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru – odwiedzają najchętniej fioletowe kwiaty
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna – na pierwszy rzut oka można ja wziąć za brzęczkę z rodzaju Melecta, do której zdaje się upodabniać
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.07.2015 Fot. Simon Oliver

Leave a Reply