Melecta albifrons – Brzęczka porobnicówka

Apidae – Pszczołowate
Dawniej pod nazwami Melecta punctata i Melecta armata. Tułów pokryty gęstym, brązowym futerkiem. Odwłok lekko zaostrzony, z trójkątnymi, szarobiałożółtymi plamkami na bokach. Obie płci bardzo do siebie podobne – u samca czułki 13-członowe, u samicy 12-członowe.

M.albifrons

Kalwaria Zebrzydowska 12.05.2018 Fot. Magdalena Williams

Lubin 28.04.2020 Fot. Meadowlark

M.albifrons

Rezerwat Łęgi Słubickie 02.05.2016 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadka. W okolicach Łodzi trudna do odszukania
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie gniazdują porobnice ( głównie gliniaste, lub lessowe zbocza, wąwozy, skarpy, piaskownie ), ale także kwietne łąki, skraje lasów i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, małopolskie, dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w norkach porobnic – Anthophora plumipes, rzadziej Anthophora plagiata i Anthophora fulvitarsis – być może także innych porobnic. Larwa brzęczki wysysa jajo, lub larwę gospodarza, a następnie żeruje na zgromadzonym zapasie pyłku i nektaru
  7. Podobne. Znacznie rzadsze zwężnice z rodzaju Thyreus
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Meadowlark, Magdalena Williams Marek Adamski
  9. Więcej o gatunku

Lubin 28.04.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 22.04.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 22.04.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 22.04.2020 Fot. Meadowlark

Leave a Reply