Anthophora plagiata – Porobnica naglinka

Apidae – Pszczołowate
Znana również jako porobnica mularka. Nadustek samicy czarny, samca żółty. Owłosienie głowie i tułowia samicy żółtobrązowe (podgatunek fulvocinerea) lub czarne (podgatunek parietina), odwłoka rdzawe. Samiec ubarwiony na ogół dość jednolicie, żółtobrązowo.

Chiny – Chengde – Maj 2021 ♀ Anthophora plagiata ssp. fulvocinerea Fot. Shan Gui

Chiny – Chengde – Maj 2021 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Kwiecień 2021 ♀ Anthophora plagiata ssp. parietina Fot. Shan Gui

Chiny – Kwiecień 2020 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Bardzo rzadka, obecnie na skraju wyginięcia, choć dawniej była nierzadka. Gatunek ustępujący VU
  2. Biotop. Piaszczyste i gliniaste skarpy, ściany wąwozów i inne pionowe struktury, a zwłaszcza gliniane ściany budynków. Obecnie takich budynków się nie wznosi i stąd zapewne dramatyczny spadek liczebności porobnicy naglinki
  3. Wymiary. Długość ciała 13-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec; apogeum pojawu w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce brak znanych mi obserwacji pochodzących z ostatnich lat
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają nektar i pyłek – przy czym na dnie gniazda gromadzi pyłek, a dopiero potem nektar. Najchętniej odwiedza bobowate i jasnotowate
  7. Podobne. Charakterystyczna, zwłaszcza podgatunek parietina, który w Polsce dominuje. Identyfikacje ułatwia wyjątkowy wśród porobnic wygląd gniazda zakończonego skierowaną w dół, szeroką rurką wlotową (kominem)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Chiny – Chengde – Maj 2021 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Chengde – Maj 2021 ♀♀ – dwa podgatunki obok siebie Fot. Shan Gui


avidal

Leave a Reply