Centris analis – Zbierka malpigiówka

Apidae – Pszczołowate
Oczy zielone, ciemno plamkowane. Twarz i boki tułowia żółto owłosione. Żuwaczki czarne z żółtymi plamami – u samca z trzema ząbkami apikalnymi na wewnętrznej krawędzi; u samicy z wyraźnym zębem nasadowym. Nadustek samicy w znacznej mierze żółty (z parą dużych, żółtych, trójkątnych, połączonych ze sobą plam). Scutum pokryte złocistymi włoskami. Odwłok jednolicie pomarańczowoczerwony. Tylne nogi jaśniejsze od przednich i środkowych, częściowo pomarańczowe.

Kostaryka 11.02.2022 Fot. gernotkunz

Kostaryka 11.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Występuje od Meksyku po południową Brazylię
  2. Biotop. Plastyczna ekologicznie – zasiedla zarówno wilgotne, jak i suche tereny; zarówno lasy, sady i ogrody jak i otwarte łąki czy murawy. Także tereny ruderalne i ludzkie osiedla. Gniazduje w rozmaitych szczelinach, oraz już istniejących norkach i jamkach – tylko sporadycznie samodzielnie drąży miejsce na gniazdo
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem – w celu pożywienia się nektarem odwiedzają rozmaite kwiaty. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku, który zbierają z malpigiowców
  7. Podobne. Kilka innych analogicznie ubarwionych gatunków z rodzaju, które można odróżnić m.in na podstawie liczby wyrostków i zabków na żuwaczkach, oraz ubarwieniu żuwaczek, a także po kolorze nadustka. I tak np. u Centris labrosa brak zęba nasadowego (samica) na żuwaczkach lub żuwaczki jednolicie ciemne (samiec)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Kostaryka 11.02.2022 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply