Delta alluaudi – Kopułka seszelska

Vespidae – Osowate
Ciało smukłe, silnie wydłużone. Ubarwienie kontrastowe, czarnoczerwone. Nadustek czerwony. Scutellum czerwone. Odwłok silnie stylikowany; stylik czerwony z czarną obrączka nasadową. Pozostałe segmenty odwłoka smoliście czarne. Skrzydła silnie przyciemnione.

Seszele 01.09.2010 ♀ przy gnieździe Fot. gernotkunz

Seszele 01.09.2010 ♀ Fot. gernotkunz

Seszele 01.09.2010 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Gatunek endemiczny dla Seszeli
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte; gniazda konstruuje na skarpach i innych pionowych powierzchniach – w tym na ścianach budynków
  3. Wymiary. Długość ciała około 20 mm. Największa europejska kopułka
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do grudnia
  5. Lokalizacja. Seszele. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy entomofagiczne, pożerają sparaliżowane gąsienice motyli z różnych rodzin; samice unikają znoszenia gąsienic silnie owłosionych; co ciekawe preferują gąsienice zielone
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania dzięki specyficznemu ubarwieniu ciała i silnie ograniczonemu zasięgowi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Seszele 01.09.2010 Larwa jest zielona, w odróżnieniu od zwykle żółtych larw innych kopułek Fot. gernotkunz

Seszele 12.09.2010 Larwa i sparaliżowane gąsienice w otwartym gnieździe Fot. gernotkunz

Seszele 01.09.2010 Inne otwarte gniazdo z silnie wypasiona larwą kopułki Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply