Notocyphus dorsalis – Ptasznikowiec pustynnik

Pompilidae – Nastecznikowate
Samica. Głowa czarna z pomarańczową częścią szczytową. Tułów smoliście czarny poza kontrastowo pomarańczowymi scutum i scutellum. Odwłok czarny. Nogi i czułki czarne. Skrzydła silnie przyciemnione. Samiec. Głowa czarna z białym podkreśleniem krawędzi oczu. Tułów czarny z białą przepaska barkową. Odwłok czarny z parą białych plam na 3-im tergicie i z białym wierzchołkiem.

Texas – Starr 29.10.2021 Fot. James Bailey

Texas – Starr 29.10.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Wykazywany z południowych stanów USA oraz z Ameryki Środkowej
  2. Biotop. Zarośla na terenach pustynnych i półpustynnych, suche łąki, prerie
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Dla larw samice łowią ptaszniki Theraphosidae
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal

Leave a Reply