Oecophylla smaragdina – Tkaczka szmaragdowa

Formicidae – Mrówkowate
Ubarwienie ciała jednolicie żółto-brązowe, czerwono-brązowe lub dwubarwne o odwłoku i niekiedy także głowie z wyraźnym, zielonkawym odcieniem – zielone są zwłaszcza królowe. Żuwaczki masywne z licznymi ząbkami na wewnętrznych krawędziach ułatwiających ćwiartowanie zdobyczy i wycinanie liści – ząbek wierzchołkowy wyraźnie dłuższy od pozostałych. Nie posiada żądła – jako środek obronny wykorzystuje kwas mrówkowy.

Sri Lanka 03.10.2019 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowa Azja – od Indii po Nową Gwineę i Wyspy Salomona, oraz północne i północno-wschodnie wybrzeża Australii
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe. Gatunek arborealny (nadrzewny). Kokonokształtne gniazda konstruuje wysoko na drzewach z dużych liści połączonych przędzą wytwarzaną przez larwy. Pojedyncza kolonia liczący do 500 tysięcy osobników żyjących w wielu gniazdach i rozciąga się na co najmniej kilka sąsiadujących ze sobą drzew
  3. Wymiary. Królowa 15-20 mm. Robotnice 5-13 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź, owoce. Larwy entomofagiczne – robotnice gromadzą dla nich zapasy rozmaitych bezkręgowców, na które aktywnie polują. Mrówki te są bardzo agresywne i większość owadzich drapieżców unika z nimi konfrontacji
  7. Podobne. Osobniki o zielonkawym odcieniu na odwłoku stosunkowo charakterystyczne. Jednolicie żółto-brązowe lub czerwono-brązowe tkaczki łatwo pomylić z wieloma innymi podobnie ubarwionymi mrówkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov
  9. O.smaragdina u Kamila Stajniaka

Sri Lanka 30.09.2019 Ze złowiona biedronką Jauravia pallidula Fot. Roman Prokhorov


Formicidae - Świat


avidal