Polistes humilis – Klecanka australijska

Vespidae – Osowate
Ubarwienie podstawowe ciała bordowobrązowe z żółtymi i czarnymi akcentami, wykazuje znaczną zmienność osobniczą. Wyróżnia się dwa podgatunki – humilis (czarne propodeum) i synoecus (propodeum z parą żółtych pasów bocznych).

Queensland – Wynnum 02.09.2018 Podgatunek synoecus – widać żółte pasy na propodeum Fot. tjeales

Queensland – Brisbane 14.12.2019 Polistes humilis ssp. synoecus Fot. tjeales

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Australię (zwłaszcza jej wybrzeża) i Nową Zelandię. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Rozmaite biotopy naturalne i synantropijne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne, owady. Larwy entomofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne klecanki – w tym Polistes pacificus (tułów w znacznej mierze czarny) i Polistes stigma, a także gatunki z rodzaju Ropalidia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales 

avidal

Leave a Reply