Pseudomethoca willei – Żronkolitka karaibska

Mutillidae – Żronkowate
Samica. Głowa pokryta długimi, przylegającymi, złocistymi włoskami. Boki tułowia i odwłoka z odstającymi, jasnymi, szczeciniastymi włoskami. Scutum ciemnoczerwone, pozbawione barwnego desenia. Przednia część odwłoka ciemnoczerwona z parą jasnożółtych plam na 2-im tergicie. Tylna część odwłoka złocistożółta. Samica bezskrzydła, samiec uskrzydlony.

Kostaryka 26.02.2015 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Znajdowana na skrajach lasów i innych terenach otwartych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka
  6. Pokarm. Pasożytnicze larwy rozwijają się  w gniazdach niewielkich żądłówek (wymienia się rodzaj Lasioglossum) – zabijają larwę gospodarza
  7. Podobne. Samica nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal