Ropalidia sumatrae – Ropalidia sumatrzańska

Vespidae – Osowate
Oczy zatokowo wcięte przy wewnętrznych krawędziach, szaroniebieskie, ciemno nakrapiane. Nadustek samicy czarny z białym, szeroko rozwartym paskiem przy przedniej krawędzi, silnie punktowany. Tułów czarny. Propodeum z licznymi prążkami (cecha widoczna na dużym zbliżeniu). Odwłok stylikowany; stylik w tylnej części intensywnie pomarańczowy (sporadycznie stylik całkowicie czarny) i wyraźnie wyniesiony. Skrzydła z silnym przyciemnieniem wzdłuż krawędzi kostalnych i przy wierzchołkach.

Malezja – Mersing 06.02.2020 Fot. msone

Malezja – Kaki Bukit 15.04.2019 Fot. msone

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne regiony Azji południowowschodniej. Na ogół pospolita i liczna
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte
  3. Wymiary. Długość ciała powyżej 9 mm
  4. Aktywność. Niemal cały rok
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne i owocowe, spadź. Larwy entomofagiczne
  7. Podobne. Być może istnieją podobnie ubarwione gatunki z rodzaju – brak mi wiedzy na ten temat
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone

avidal

Leave a Reply