Scaptotrigona pectoralis – Niżądlica nadrzewka

Apidae – Pszczołowate
Oczy ciemne, pozbawione plamkowania, żółto obwiedzione. Scutum szaroczarne, matowe, skąpo owłosione, żółto obrzeżone. Guzy barkowe i tegule żółte. Scutellum żółte. Odwłok żółty z nieco przyciemnionymi tergitami. Nogi żółte.

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Kolumbia
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, aleje w parkach, sadach i ogrodach oraz w obrębie osiedli. Gniazduje głównie na drzewach – w dziuplach, w szczelinach kory lub między korzeniami
  3. Wymiary. Długość ciała robotnicy około 10 mm. Królowa jest nieco większa, a samce przeciętnie nieco mniejsze
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem, a larwy przetworzonym pyłkiem. Samice odwiedzają najchętniej kwiaty roślin z rodzin szakłakowatych i jasnotowatych – są nogozbieraczkami
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z plemienia Meliponini
  8. Uwagi. Należy do plemienia Meliponini wyróżniającego się silnie zredukowanym lub całkowicie zanikłym żądłem. Skupia ono gatunki eusocjalne, które w razie zagrożenia bronią gniazda gryząc napastników silnymi żuwaczkami. U niektórych z nich wyodrębniła się nawet kasta wyspecjalizowanych w ochronie żołnierek, jak u mrówek – tak jak  w tym przypadku. Scaptotrigona pectoralis jest bardzo agresywna przy gnieździe, również w stosunku do człowieka – zamiast żądlić boleśnie kąsi żuwaczkami, często wewnątrz uszu i nosa
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply