Sceliphron deforme – Gliniarz wschodni

Sphecidae – Nękowate
Głowa czarna. Tułów czarny z żółtą, przerwana przepaską barkową i z żółtymi plamami na pleurytach. Scutellum czarne z żółtą plamą. Tegule czarne. Rozległa żółta plama obecna na propodeum, tuz przed stylikiem. Stylik czarny. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami w tylnej części; przepaska na 4-tym tergicie zawsze kompletna. Odwłok za stylikiem często żółty lub  czerwonawy. Nogi i czułki czarne.

Chiny – Wuling Mountain 02.07.2019 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 02.07.2019 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Azja centralna i południowowschodnia oraz Daleki Wschód. Odnaleziony również w Europie – W Rosji, na Ukrainie i na Bałkanach. Nie można wykluczyć dotarcia również do naszego kraju
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte, oraz bardzo chętnie ludzkie osiedla
  3. Wymiary. Długość ciała 17-27 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień/październik. Apogeum pojawu od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar i spadź. Dla larw samice łowią i paraliżują pająki z rozmaitych rodzin
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

avidal

Leave a Reply