Scolia dubia – Smukwa słońcoplama

Scoliidae – Smukwowate
Głowa czarna. Tułów smoliście czarny. Pierwsze dwa tergity czarne, pozostałe rdzawobrązowe; na trzecim tergicie para jaskrawo żółtych plam; sporadycznie plamy te są pomarańczowe. Skrzydła silnie przyciemnione z wyraźnym, niebieskim połyskiem. Czułki samca nieco dłuższe od czułków samic.

Virginia – Fairfax 03.08.2019 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 21.09.2018 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Wschodnie, centralne i południowowschodnie stany USA
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte stanowiska – w tym kwietne łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 20-25 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy pożerają sparaliżowane larwy chrząszczy z rodziny (Scarabaeidae). Samica dokopuje się do żerującej w glebie larwy, paraliżuje ją i składa na niej jajo. Za główne gatunki żywicielskie uznaje się Cotinis nitida i Popillia japonica
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna – nieco podobna Scolia nobilitata również miewa żółte plamy na odwłoku, lecz nie dwie a cztery
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply