Scolia nobilitata – Smukwa burgundowa

Scoliidae – Smukwowate
Ubarwienie ciała czarne lub bordowoczarne z żółtymi bądź bordowymi plamami na tergitach 1-3; plamy te mogą być słabo zaznaczone. Tergity 4-7 zwykle (choć nie zawsze) całkowicie czarne, bez bordowych czy tez żółtych plam i przebarwień. Skrzydła silnie przyciemnione, z granatowym odcieniem. Wyróżnia się 3 podgatunki.

Floryda – Deerwood 27.04.2020 Fot. Alexis Salcedo

Floryda – Deerwood 27.04.2020 Fot. Alexis Salcedo

  1. Zasięg. Stany Zjednoczone (głównie południowe i wschodnie stany) oraz Meksyk
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte stanowiska – w tym kwietne łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy pożerają sparaliżowane larwy chrząszczy z rodziny (Scarabaeidae). Samica dokopuje się do żerującej w glebie larwy, paraliżuje ją i składa na niej jajo
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny – w tym Scolia dubia, na odwłoku której obecna jest tylko jedna para barwnych plam (na ogół żółtych)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alexis Salcedo

avidal

Leave a Reply