Tachypompilus analis – Nastecznikowiec azjatycki

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna. Tułów smoliście czarny. Odwłok w przedniej części czarny, w tylnej czerwony – u samicy czerwone 4 ostatnie tergity, u samca 5. Nogi i czułki czarne. Skrzydła umiarkowanie przyciemnione.

Malezja – Kuala Lumpur 28.05.2022 ♀ Fot. msone

  1. Zasięg. Zasiedla Daleki Wschód i południową Azję – od Indii po Nową Gwineę, oraz Hawaje
  2. Biotop. Plastyczny ekologicznie. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 16-21 mm, samca 11-15 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Dla larw samice łowią pająki z rodzin Sparassidae, Amaurobiidae i Agelenidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – w zależności od gatunku mogą to być czerwone czułki i nogi, czerwone scutum lub głowa. Często mają też mają odległe zasięgi – większość z nich to gatunki nearktyczne i neotropikalne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone

avidal

Leave a Reply