Trigona fulviventris – Niżądlica łagodna

Apidae – Pszczołowate
Oczy ciemne, pozbawione cętkowania. Głowa i tułów czarne. Twarz jasno opylona. Na wardze górnej (labrum) dwa niewielkie wyrostki. Żuwaczki z czterema ząbkami na wewnętrznej krawędzi. Odwłok żółty lub czarny u podgatunku guianae. Nogi i czułki czarne.

Kostaryka 05.08.2018 Trigona fulviventris ssp.fulviventris Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Od Meksyku po Brazylię
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ogrody, tereny ruderalne, osiedla. Zasiedla zarówno suche, jak i wilgotne miejsca. Gniazduje w ziemi, najchętniej między korzeniami drzew, a w miastach również w szczelinach i wnękach ścian budynków
  3. Wymiary. Długość ciała obu płci 5-6.5 mm – jeden z największych gatunków z rodzaju
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem, pyłkiem, gnijącymi grzybami, padliną, odpadkami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Larwy żywią się mieszaniną pyłku i nektaru
  7. Podobne. Dzięki znacznym rozmiarom nietrudna do rozpoznania – dla pewności zalecane oględziny żuwaczek i labrum
  8. Uwagi. Należy do plemienia Meliponini wyróżniającego się silnie zredukowanym lub całkowicie zanikłym żądłem. Skupia ono gatunki eusocjalne, które w razie zagrożenia bronią gniazda gryząc napastników silnymi żuwaczkami. U niektórych z nich wyodrębniła się nawet kasta wyspecjalizowanych w ochronie żołnierek, jak u mrówek. Trigona fulviventris nie wykazuje jednak zachowań agresywnych wobec potencjalnych agresorów, w tym wobec człowieka i na ogół nie broni czynnie gniazda
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

Kostaryka 18.02.2015 Fot. gernotkunz

Kostaryka 18.02.2015 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply