Vespa basalis – Szerszeń czarnobrzuchy

Vespidae – Osowate
Głowa ciemnoczerwona – w tym nadustek i żuwaczki. Ciemnoczerwone również barki i scutellum. Środek scutum brunatnoczarny z rozmytą, ciemnoczerwoną plamą. Odwłok smoliście czarny poza pierwszym tergitem, którego tylna krawędź jest czerwono lub żółtoczerwono podkreślona; u niektórych osobników na pierwszym tergicie pojawia się również czerwony, poprzeczny pasek. Skrzydła silnie przyciemnione z czarną krawędzią kostalną.

Chiny – Nanjing 10.12.2021 Fot. seventeennature

Chiny – Nanjing 23.10.2021 Fot. seventeennature

Chiny – Chuzhou 05.10.2020 Fot. seventeennature

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Pakistan, Chiny, Tajwan, Tajlandię, Wietnam, Indie, Myanmar, Indonezję, Laos i Nepal
  2. Biotop. Parki, lasy, ogrody, łąki, tereny ruderalne, osiedla
  3. Wymiary. Długość ciała 14-22 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, przejrzałe owoce, soki roślinne, spadź, owady. Larwy entomofagiczne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

avidal

Leave a Reply