Vespa mandarinia – Szerszeń azjatycki

Vespidae – Osowate
Głowa masywna i wielka, żółtopomarańczowa u wszystkich podgatunków. Żuwaczki, policzki i nadustek proporcjonalnie większe, niż u innych szerszeni; żuwaczki wyposażone w czarny, zębowaty wyrostek używany do kopania w ziemi. Tułów ciemnobrązowy do niemal czarnego z pomarańczowym akcentami; u niektórych osobników wierzch odwłoka czerwonobrązowy. Odwłok zmiennie ubarwiony, z przewaga żółtych bądź ciemnych przepasek na tergitach – jednak nawet u ciemnych form wierzchołek odwłoka jest zawsze żółty. Czułki ciemnobrązowe do czarnych poza żółtopomarańczowymi członami początkowymi. Wyróżnia się 3 formy barwne (do 2020 roku w randze podgatunków) – mandarinia, nobilis i magnifica.

Chiny – Wuling Mountain 29.05.2020 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 04.08.2019 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 29.05.2020 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin)16.10.2020 Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje m.in. Japonię, Chiny, Wietnam, Tajlandię, Kambodżę, Sri Lankę, Myanmar, Indie, Koreę Południową, Laos, Bangladesz, Rosję i Nepal
  2. Biotop. Lasy, zwłaszcza na pogórzach. Spotykany również w obrębie ludzkich osiedli – lecz zawsze w sąsiedztwie terenów zielonych. Gniazda zakłada w głównie pod ziemią, w norach ssaków, miedzy korzeniami drzew – ale także pod dachami budynków
  3. Wymiary. Długość ciała robotnicy 35-40 mm. Samce dorastają do 38 mm. Królowa dorasta co najmniej do 50 mm. Rozstaw skrzydeł do 76 mm. Żądło ma do 6 mm długości. Największy szerszeń świata
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji. Na Dalekim Wschodzie aktywny od kwietnia do jesieni, w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, przejrzałe owoce, soki roślinne (chętnie z dębów), spadź, miód. Larwy entomofagiczne – często karmione są pszczelimi larwami, poczwarkami i jajami pozyskanymi podczas ataku na gniazdo pszczół; szerszenie zabijają wtedy w krótkim czasie tysiące pszczół broniących swojego gniazda. Uważa się, że jedna tylko robotnica szerszenia azjatyckiego potrafi w ciągu minuty! uśmiercić 40 pszczół. Samice łowią dla larw także rozmaite bezkręgowce – w tym owady (także szerszenie innych gatunków) i pajęczaki
  7. Podobne. Mimo dość charakterystycznego ubarwienia bywa mylony z innymi dużymi błonkówkami, np. z Vespa velutina, a zwłaszcza z Vespa analis (węższe policzki)
  8. Uwagi. Agresywny i niebezpieczny dla ludzi. Użądlenie jest niezwykle bolesne i może prowadzić do powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci, jeśli użądleń jest wiele, a zwłaszcza jeśli dojdzie do reakcji alergicznej. Jad nie jest wiele silniejszy, niż u innych szerszeni, a od niektórych nawet słabszy, lecz aplikowany jednorazowo w większej ilości, niż to czynią inne gatunki – stąd tak duże zagrożenie dla zdrowia
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Shan Gui

avidal

Leave a Reply