Acherontia lachesis – Zmora orientalna

Sphingidae – Zawisakowate
Skrzydła przednie szarobrązowe do niemal czarnych, miejscami rozjaśnione przez plamki i przepaski. Tylne skrzydła żółte z dwiema szerokimi, brunatnymi przepaskami poprzecznymi oraz z ciemną plamą nasadową. Na wierzchu tułowia deseń przypominający ludzką czaszkę.

Wietnam 08.07.2019 Fot. gernotkunz

Wietnam 07.07.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa i płd-wschodnia Azja – od Pakistanu i Indii po Nową Gwineę i Filipiny, a także Daleki Wschód, oraz Hawaje
  2. Biotop. Pola uprawne, sady, ogrody, skraje lasów, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 90-132 mm. Gąsienica dorasta do 125 mm. Poczwarka do 87 mm
  4. Okres lotu. W regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Wietnam. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Krótka jak na zawisaki ssawka pozwala na spijanie soku z uszkodzonych pni drzew i nakłuwanie owoców; czasem zmora wlatuje do uli, gdzie żywi się miodem. Gąsienice żerują na szerokim spektrum roślin z różnych rodzin – wymienia się m.in. milin wielkokwiatowy, tytoń i psianki
  7. Podobne. Acherontia atropos zasiedla Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Znacznie mniejszą Acherontia styx można odróżnić m.in po deseniu na tylnych skrzydłach – ciemnej plamy nasadowej brak, a przepaski są ewidentnie węższe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply