Catocala coniuncta – Wstęgówka płomykówka

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z kontrastowymi, czarnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi. Tylne skrzydła czerwone z cienką, ciemną i relatywnie prostą przepaską środkową oraz z szerokim obrzeżeniem zewnętrznej krawędzi.

Chorwacja 14.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Południowa Europa, Bliski Wschód, północna Afryka
  2. Biotop. Lasy dębowe, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 55-65 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na dębie ostrolistnym
  7. Podobne. Liczne inne wstęgówki o czerwonych tylnych skrzydłach, u których cienka przepaska na tylnym skrzydle jest na ogół nie prosta, lecz wyraźnie falista – tak jak u krajowych Catocala promissa i Catocala sponsa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C.conicuncta na Lepiforum

Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply