Catocala promissa – Wstęgówka narzeczona

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła relatywnie jasne, szarobrązowe z cienkimi, silnie zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi; przepaska zewnętrzna miejscowo wygięta w kształt litery „W”. Plamka nerkowata wyraźnie zaznaczona, jasna, ciemno obwiedziona. Tylne skrzydła intensywnie czerwone z czarnymi przepaskami.

Austria – Leibnitz 21.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana, wyraźnie mniej liczna od najpospolitszych wstęgówek
  2. Biotop. Widne lasy liściaste, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 55-65 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na liściach i kwiatach dębów, sporadycznie innych drzew liściastych
  7. Podobne. Inne wstęgówki nie mają tak wyraźnie zaznaczonej plamki nerkowatej – poza Catocala sponsa, u której tło przednich skrzydeł jest ewidentnie ciemniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.promissa na Lepiforum

Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply