Charaxes jasius – Piękniś sułtanek

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł czarnobrązowa z rzędami pomarańczowych plam brzeżnych. Spód skrzydeł bardzo barwny i pstrokaty, z deseniem charakterystycznym dla gatunku. Tylne skrzydło z dwoma ogonkami. Gąsienica zielona z 4-ema skierowanymi do tyłu, częściowo czerwonymi rożkami na głowie.

Korfu 27.08.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje region śródziemnomorski; zwykle liczny, zwłaszcza w pasie przybrzeżnym
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte – w tym także tereny miejskie
  3. Wymiary. Rs 75-85 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines spijają soki z przejrzałych owoców, a także z ekskrementów i padliny. Gąsienice żerują najchętniej na chruścinie jagodnej Arbutus unedo
  7. Podobne. Niepowtarzalny – dotyczy zarówno imago jak i gąsienicy
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro
  9. Ch. jasius na Lepiforum

avidal

Leave a Reply