Dynastor darius

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona obu par skrzydeł brunatna z nieregularnymi przepaskami utworzonymi z białych plam – na przednim skrzydle plamy te są częściowo rozdzielone, na tylnym połączone. Spód skrzydeł brązowy z białą rozmyta przepaską lub rzędem białych plam na przednim skrzydle. Spód tylnego skrzydła z trzema perłowo-beżowymi plamkami. Gąsienica zielona z brązową głową uzbrojona w charakterystyczne rożki oraz z parą wiciowatych wyrostków analnych – młodsze stadia wyróżniają się czarną głową pokrytą długimi, odstającymi włoskami tworzącymi specyficzną szczoteczkę ochronną. Poczwarka naśladuje deseniem oraz pozycją ciała żararaki z rodzaju Bothrops.

Meksyk 12.11.2015 ♀ Dynastor darius subspecies stygianus Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 12.11.2015 ♀ podczas składania jaj Fot. Cheryl Harleston López Espino

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od Meksyku po Argentynę. Gatunek neotropikalny
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, plantacje, zarośla
  3. Wymiary. Rs do 100 mm – zalicza się do największych reprezentantów rodziny
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują  na bromeliowatych – w tym na ananasach, echmeach i bilbergiach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji  – Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 25.01.2016 Gąsienica ostatniego stadium Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 25.11.2015 Gąsienica młodszego stadium Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 25.11.2015 Gąsienica młodszego stadium Fot. Cheryl Harleston López Espino


Gatunek ten zasłynął ze stadium poczwarki, która w zadziwiająco przekonujący sposób symuluje silnie jadowitą żararakę.

Meksyk 11.02.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 11.02.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 11.02.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 11.03.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino


Meksyk 22.11.2015 Jaja Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 22.11.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 22.11.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino


Nymphalidae - Świat


avidal

Leave a Reply