Erebia oeme

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła czarnobrązowe z czarnymi, pomarańczowo obwiedzionymi oczkami z białą źrenicą; dwa górne oczka na przednim skrzydle są największe. Wierzchołki czułków od spodu są czarne.

Bułgaria 07.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 07.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje łańcuchy górskie południowej Europy. Miejscami liczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki górskie, skraje lasów i leśne drogi, trawiaste polany – chętnie odpoczywa pośród traw. Najchętniej zasiedla tereny między 1500 a 2500 m.n.p.m.
  3. Wymiary. Rs 40-46 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne spijane z błotnistych kałuż i ekskrementów. Gąsienice żerują na trawach, turzycach i kosmatkach
  7. Podobne. Przede wszystkim występująca również w Polsce Erebia medusa, u której spodnia strona wierzchołków czułków jest jaśniejsza, brązowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. E.oeme na Lepiforum

Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply