Erebia medusa – Górówka meduza

Nymphalidae – Rusałkowate
Rzadziej pod nazwą kniejowiec meduza. Skrzydła czarnobrązowe z czarnymi, pomarańczowo obwiedzionymi oczkami z białą źrenicą; dwa górne oczka na przednim skrzydle są największe. Wierzchołki czułków od spodu są brązowe. Gąsienica jasnozielona z ciemną, białawo obrzeżoną linią na grzbiecie, pojedynczą żółtozieloną linią na każdym boku nad przetchlinkami i drugą nad odnóżami.

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 20.06.2020 Fot. Paweł Głowacki

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

  1. Liczebność. Dawniej szeroko rozsiedlona sięgająca po Puszczę Białowieską, Warszawę i Wielkopolskę. Obecnie na nizinach skrajnie nieliczna, wycofała się z większości zajmowanego obszaru. Na południu kraju, szczególnie w górach, nierzadka i często dość liczna Arek Gawroński
  2. Biotop. Leśne polany i prześwietlenia, leśne drogi, suche murawy, ale także wilgotne łąki i torfowiska; znacznie częstsza w górach
  3. Wymiary. Długość ciała 23-24 mm. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice, które znaleźć bardzo trudno, od lipca do początków maja. Zimują poczwarki
  5. Lokalizacja. Bieszczady, mazowieckie. W okolicach Łodzi nigdy jej nie obserwowałem, niemniej Jacek Kurzawa zdradził, że w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego funkcjonuje stała i prężna populacja
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne spijane z błotnistych kałuż i ekskrementów. Gąsienice żerują na różnych trawach; chętnie na trzęślicach i kłosownicach
  7. Podobne. Inne górówki pojawiają się zwykle później w sezonie i różnią się m.in. układem i wielkością pawich oczek. Najbardziej podobna Erebia oeme w Polsce nie występuje (różni się czarnymi od spodu wierzchołkami czułków)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki avidal
  9. E.medusa w bazie BioMap
  10. E.medusa na Lepiforum
Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 W towarzystwie kosternika Carterocephalus palaemon

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 W towarzystwie kosternika Carterocephalus palaemon


Rodzaj Erebia - Górówka


avidal

Leave a Reply