Erebia medusa – Górówka meduza

Nymphalidae – Rusałkowate
Rzadziej pod nazwą kniejowiec meduza. Skrzydła czarnobrązowe z czarnymi oczkami z białą źrenicą w pomarańczowej obwódce; dwa górne oczka na przednim skrzydle są największe.  Gąsienica jasnozielona z ciemną, białawo obrzeżoną linią na grzbiecie, pojedynczą żółtozieloną linią na każdym boku nad przetchlinkami i drugą nad odnóżami.

Warszawa 20.06.2020 Fot. Paweł Głowacki

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014

  1. Liczebność. W miejscach występowania zwykle liczna
  2. Biotop. Leśne polany i prześwietlenia, leśne drogi, suche murawy, ale także wilgotne łąki i torfowiska; znacznie częstsza w górach
  3. Wymiary. Długość ciała 23-24 mm. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice, które znaleźć bardzo trudno, od lipca do początków maja. Zimują poczwarki
  5. Lokalizacja. Bieszczady, mazowieckie. W okolicach Łodzi nigdy jej nie obserwowałem, niemniej Jacek Kurzawa zdradził, że w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego funkcjonuje stała i prężna populacja
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na różnych trawach, chętnie na trzęślicach i kłosownicach
  7. Podobne. Inne górówki pojawiają się zwykle później w sezonie i różnią się min. układem i wielkością pawich oczek
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Paweł Głowacki
  9. E.medusa w bazie BioMap
  10. E.medusa na Lepiforum
Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 W towarzystwie kosternika Carterocephalus palaemon

Szlak na Połoninę Caryńską 28.05.2014 W towarzystwie kosternika Carterocephalus palaemon

Leave a Reply