Eterusia aedea

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła z wierzchu brunatne z białymi plamami, od spodu czarne z rozległą, świetliście białą plamą przed połowa długości skrzydła oraz z kilkoma mniejszymi, białymi plamami przy wierzchołku skrzydła. Żyłki na spodniej stronie przednich skrzydeł częściowo silnie zaniebieszczone. Tylne skrzydła białe lub bladożółte z brunatnoczarną plamą nasadową i takiej samej barwy szeroka przepaską środkową; wierzchołki tylnych skrzydeł zwykle częściowo niebieskie. Nasada odwłoka oraz jego spodnia, a u samca także wierzchołkowa część są czarne, niekiedy z niebieskim nalotem. Tergity żółte.

Wietnam 07.07.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa, wschodnia i południowo-wschodnia Azja – od Indii i Nepalu po południową Japonię i Indonezję
  2. Biotop. Ogrody, parki, sady, polany, skraje lasów, kwietne łąki i murawy
  3. Wymiary. Rs przeciętnie 48-62 mm; samice przeciętnie nieco większe od samców
  4. Okres lotu. Wiosna – jesień, a na terenach tropikalnych cały rok. Imagines aktywne również w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Wietnam. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych i krzewiastych z różnych rodzin – w tym na herbacie i na dereniu
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply