Eutelia adulatrix

Euteliidae
Przednie skrzydła z białym lub kremowym polem środkowym i tej samej barwy plama wierzchołkową. Przy tylnym brzegu skrzydła obecne duże, granatowo-czarne oczko w jasnej obwódce. Tylne skrzydła białe z brunatną przepaską zewnętrzną. W stanie spoczynku skrzydła rozchylone na boki, dzięki czemu widoczny jest masywny odwłok z wierzchołkiem zwieńczonym kępkami żółtych lub rdzawo-brązowych łusek.

Włochy 23.09.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 03.10.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Europa na południe od Karpat i Sudetów, północna i południowa Afryka, Bliski Wschód, Azja Mniejsza, region czarnomorski, Kaukaz, centralna Azja. W znacznej części zasięgu liczny
  2. Siedlisko. Widne lasy, ogrody, zarośla, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 25-29 mm
  4. Okres lotu. W Europie kwiecień – październik, natomiast w rejonach tropikalnych imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje – pojedyncza obserwacja sprzed lat dotyczy z całą pewnością osobnika zawleczonego
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pistacjach i schinusach oraz na perukowcu podolskim; w warunkach hodowlanych chętnie zjadają liście ligustrów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym wschodnioazjatycki Eutelia adulatricoides. W Europie (zwłaszcza w Grecji) można spotkać drugi europejski gatunek z rodzaju – wyraźnie ciemniejszego i mniej kontrastowego Eutelia adoratrix
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E.adulatrix na Lepiforum

avidal

Leave a Reply