Gorgonidia helenae

Erebidae
Głowa i wierzch tułowia pokryte jaskrawo czerwonymi łuskami (w kluczu do rodzaju Gorgonidia określane jako cynobrowe). Przednie skrzydła niezwykle barwne, kremowożółte z trzema szerokimi, czarno obrzeżonymi, czerwonopomarańczowymi przepaskami poprzecznymi. Wierzchołek skrzydła cynobrowy z rozległą, szarą plamą; obok tej plamy znajduje się znacznie mniejsza szara plamka – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Kostaryka 15.03.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Biotop. Lasy deszczowe, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs około 40-45 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Bliźniaczo podobne Gorgonidia buckleyi zasiedla Amazonię. U innych gatunków z rodzaju szara plamka sąsiadująca z dużą plamą wierzchołkową zastąpiona jest przez znacznie większą plamę o nieregularnym kształcie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply