Hipparchia senthes

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzch skrzydeł brązowy z rzędami pomarańczowych plamek i z czarnymi oczkami o jasnych źrenicach. Spód przedniego skrzydła w znacznej mierze żółtopomarańczowy, z parą czarnych oczek. Na spodzie tylnego skrzydła szeroka, brudnobiała przepaska o silnie sfalowanej krawędzi.

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 06.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Bałkany i Azję Mniejszą
  2. Biotop. Suche tereny trawiaste, skaliste zbocza, zadrzewienia. Chętnie przesiaduje na pniach drzew i na zacienionych skałach; niechętnie rozkłada skrzydła
  3. Wymiary. ?
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień. Pojedyncze osobniki do początku października. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Spadź – unika odwiedzania kwiatów. Gąsienice żerują nocą na trawach
  7. Podobne. 5 innych gatunków z grupy gatunkowej niemozliwych do rozróżnienia na fotografiach terenowych – H. bachieri H.algirica H.aristaeus H.madarensis H. volgensis. Jednak tylko zasięg ostatniego z nich obejmuje Bałkany – w celu identyfikacji zalecana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. H.sentens na Lepiforum

avidal

Leave a Reply