Leucania loreyi

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła ochrowoszare z brunatnymi żyłkami i z jasną, małą plamką pośrodku. Tylne skrzydła białe.

Katalonia – Tossa de Mar 16.10.2021 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje znaczną część Azji i Afryki oraz niemal całą Europę – lecz nie Polskę
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 34-44 mm
  4. Okres lotu. W Europie maj – październik, natomiast w rejonach tropikalnych imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach – w tym na ryżu, bambusach, pszenicy, trzcinie cukrowej, sorgo i kukurydzy, oraz na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki, na przykład z rodzaju Mythimna – rozpoznanie ułatwia ubarwienie żyłek i tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. L. loreyi na Lepiforum

avidal

Leave a Reply