Melanargia larissa – Polowiec larissa

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła białe z brunatnym lub czarnym deseniem. Wierzchnia strona skrzydeł u nasady z rozległym ciemnym opyleniem (wielkość zaciemnienia nieco się różni u każdego z 4 podgatunków).

Bułgaria 06.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 04.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Europę południowo-wschodnią, Azję Mniejsza i Kaukaz Południowy. W niektórych regionach liczny
  2. Biotop. Trawiaste tereny otwarte, w tym zbocza i widne zarośla
  3. Wymiary. Rs przeciętnie 52 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju zwykle pozbawione są tak rozległego opylenia nasady skrzydeł; w Polsce lata wyłącznie Melanargia galathea
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. M.larissa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply