Melitaea trivia

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzch skrzydeł pomarańczowy (u samca intensywnie) z deseniem utworzonym z czarnych plamek; czarne plamki przy zewnetrznej krawędzi tylnego skrzydła relatywnie ostro wyprofilowane, o trójkątnym zarysie. Spodnia strona tylnych skrzydeł u obu płci kremowobiała z dwiema pomarańczowymi przepaskami i rzędami czarnych plam.

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 06.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 06.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje znaczną część Europy południowej i środkowej, ale najliczniejsza jest w Europie płd-wschodniej
  2. Biotop. Suche i gorące tereny otwarte, w tym widne zarośla, skraje lasów, murawy i stepy
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dziewannach i trędownikach
  7. Podobne. Inne przepaltki, zwłaszcza Melitaea didyma, u której ciemne plamki na zewnętrznym brzegu tylnego skrzydła są bardziej zaokrąglone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. M.trivia na Lepiforum

Grecja 07.06.2009 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply