Paonias myops – Strzałosz śliwowiec

Sphingidae – Zawisakowate
Głowa, tułów, odwłok i przednie skrzydła w różnych odcieniach brązu, bardzo często z intensywnym, purpurowo-śliwkowym odcieniem. Zewnętrzna krawędź przedniego skrzydła relatywnie słabo ząbkowana w porównaniu do podobnego Paonias exaecata. Tylne skrzydła o żółtym tle, na którym obecne jest kontrastowo, smoliście czarne oczko z opalizująco błękitnym wypełnieniem. Gąsienica zielona, gęsto i drobno, jasno kropkowana, z czerwonymi plamkami o bardzo zmiennej liczbie i rozmieszczeniu – często plamki te stanowią obwódki przetchlinek. Niektóre gąsienice są całkowicie pozbawione barwnych plamek.

Kanada – Albert 30.06.2019 Fot. Denis Doucet

Kanada – Riversidae-Albert 28.06.2019 Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Ameryka Północna – od południowej Kanady po Meksyk. Liczniejszy we wschodniej części kontynentu
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, polany, sady, pola, przydroża, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Rs 52-69 mm. Gąsienica dorasta do 80 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; w południowych granicach zasięgu aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu, co jest dość niecodzienne u zawisaków. Gąsienice żerują głównie na drzewach i krzewach z rodziny różowatych (czeremchy, świdośliwy, wiśnie, jabłonie i inne), rzadziej na gatunkach roślin z innych rodzin (wymienia się lipy, brzozy, ligustr, leszczyny i winorośla)
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – u innych gatunków z rodzaju różnice w ubarwieniu są dość znaczące; i tak np. inne jest tło tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply