Proterebia afra – Górówka dalmacka

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł brunatna z szerokim rozjaśnieniem przy zewnętrznej krawędzi przedniego skrzydła. Na obu parach skrzydeł czarne oczka z białą źrenicą; obwodki oczek na przednim skrzydle są pomarańczowe, na tylnych pomarańczowoczerwone. Charakterystyczną cechą gatunku jest podwójne, duże oczko przy wierzchołku przedniego skrzydła.

Krym 12.04.2007 Fot. Jarosław Bury

Krym 12.04.2007 Fot. Jarosław Bury

Krym 12.04.2007 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. W Europie wykazywana z Rosji, Ukrainy, Grecji i Chorwacji. Lokalna, miejscami liczna
  2. Biotop. Górskie stepy, łąki i murawy oraz trawiaste zbocza
  3. Wymiary. Rs 40-44 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj
  5. Lokalizacja. Ukraina. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kostrzewach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. P.afra na Lepiforum

avidal

Leave a Reply