Pyrrharctia isabella

Erebidae
Przednie skrzydła kremowożółte ze słabo kontrastowymi, ciemniejszymi od tła wąskimi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi, na przepasce wewnętrznej i środkowej może pojawiać się ciemna plamka umiejscowiona zawsze w szczytowej części załamania tych przepasek. Tylne skrzydła mniej (zwykle u samca) lub bardziej (częściej u samicy) intensywnie żółtopomarańczowe z rzędem ciemnych plamek przy zewnętrznym brzegu. Odwłok pomarańczowy z ciemnymi plamkami na tergitach. Gąsienica z gęstymi kępkami odstających włosków – w przedniej i tylnej części ciała czarna, w środkowej pomarańczowobrązowa lub czerwonobrązowa. Włoski gąsienicy nie podrażniają skóry – można ją bezpiecznie brać do ręki.

Kanada – Riverside-Albert 23.07.2019 ♀ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Ameryka Północna oraz Kolumbia. Na ogół pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, ogrody, zarośla, łąki, murawy, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 45-65 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Wybitnie polifagiczne gąsienice żerują na bardzo wielu rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz roślinach zielnych – wymienia się m.in wiązy, klony, brzozy, koniczyny, słoneczniki i wiele astrowatych
  7. Podobne. Imago można zidentyfikować po deseniu na skrzydłach i na odwłoku. Gąsienica charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Denis Doucet

Kanada – Albert 20.10.2021 Fot. Denis Doucet

Kanada – Quebec 03.10.1992 Fot. Witold Kamocki


avidal

Leave a Reply