Thetidia plusiaria

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła soczyście zielone z mozaiką białych plam i przepasek poprzecznych – łącznie układają się one w deseń charakterystyczny dla gatunku, obecny również na tułowiu i odwłoku. Tylne skrzydła białe z częściowo zielona strzępiną.

Hiszpania – Granada 19.10.2021 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 08.06.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 06.05.2015 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Hiszpania – w tym Majorka, południowa Francja wraz z Korsyką, Algieria i Maroko
  2. Biotop. Suche tereny otwarte, suche zarośla, oraz górskie pastwiska i zbocza – preferuje tereny górskie i podgórskie
  3. Wymiary. Rs 22-31 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – październik/listopad. Jedno lub dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na santolinie cyprysikowatej Santolina chamaecyparissus oraz na krwawnikach i bylicach
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji – podobnie ubarwiony Thetidia correspondens występuje w Azji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. T.plusiaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply