Tomares callimachus

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł pozbawiony plamkowania, intensywnie pomarańczowy z szerokim, szarym obrzeżeniem, zwłaszcza w polu nasadowym tylnego skrzydła. Spodnia strona przednich skrzydeł pomarańczowa z rzędami czarnych plamek o rozmieszczeniu charakterystycznym dla gatunku.

Krym 11.04.2006 Fot. Jarosław Wenta

Krym 01.05.2008 Fot. Jarosław Wenta

  1. Zasięg. Ukraina, Rosja, Iran, Irak i region kaukaski
  2. Biotop. Górskie stepy, półpustynie
  3. Wymiary. Rs 18-23 mm. Gąsienica dorasta do 15 mm
  4. Okres lotu. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Ukraina. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tragankach; zjadają głównie nasiona. Starsze stadia bywają transportowane do gniazd przez mrówki
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – podobnie ubarwioną samicę Tomares ballus można spotkać na Półwyspie Pirenejskim
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. T.callimachus na Lepiforum

Krym 01.05.2008 Fot. Jarosław Wenta

Krym 01.05.2008 Fot. Jarosław Wenta


avidal

Leave a Reply