Utetheisa ornatrix – Pstrokówka ornamentowa

Erebidae
Głowa i wierzch tułowia białe, czarno nakrapiane. Odwłok biały. Przednie skrzydła białe z czerwonymi plamami układającymi się w przepaski poprzeczne – wykazują one silna tendencję do blaknięcia i wręcz zanikania. Białe pola między przepaskami zdobione czarnymi plamkami. Tylne skrzydła różówoczerwone z czarnym obrzeżeniem.

Floryda – Homestead 19.02.2018 Fot. Judy Gallagher

Floryda – Felda 29.01.2019 Fot. Judy Gallagher

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowych krańców Kanady po Argentynę
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, zarośla, przydroża
  3. Wymiary. Rs 33-46 mm. Gąsienica dorasta do 35 mm
  4. Okres lotu. Zależny od lokalizacji. W tropikach i subtropikach imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na klekotnicach z rodzaju Clotalaria
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju różniących się detalami ubarwienia – w Polsce można spotkać Utheteisa pulchella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Judy Gallagher

Kostaryka 23.02.2022 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply