Utetheisa pulchella – Pstrokówka nadobna

Erebidae
Głowa i wierzch tułowia białe, czarno nakrapiane i żółto plamkowane. Przednie skrzydła białe z mozaiką czerwonych i czarnych plam o nieregularnym kształcie i często o prostych brzegach. Tylne skrzydła białe z ciemnym obrzeżeniem.

Malawi 27.12.2020 Fot. stefaneakame

Włochy 02.10.2012 Fot. Paolo Mazzei

Malawi 18.10.2021 Fot. stefaneakame

  1. Status. Gatunek bardzo sporadycznie zalatujący do naszego kraju z południa Europy i z Afryki. Obserwowany tylko wyjątkowo
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, zarośla, przydroża
  3. Wymiary. Rs samicy 40-45 mm, samca 28-42 mm
  4. Okres lotu. Może się pojawiać od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Malawi, Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ogórecznikowatych – w tym na farbownikach i żmijowcach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju różniących się detalami ubarwienia (np. Utetheisa ornatrix) – żaden z nich nie występuje w Polsce
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – stefaneakame Paolo Mazzei
  9. U.pulchella na Lepiforum

Włochy 25.10.2012 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 15.10.2022 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply