Zerynthia cerisy – Zygzakowiec ogoniasty

Papilionidae – Paziowate
Skrzydłą kremowobiałe, niekiedy z żółtym odcieniem, czarno plamkowane. Na tylnych skrzydłach występuja także plamki czerwone; tylne skrzydła z relatywnie długim ogonkiem – cecha diagnostyczna gatunku.

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Bałkański; zwykle dość liczny
  2. Biotop. Zarośla, łąki, tereny ruderalne, miasta
  3. Wymiary. Rs 52-62 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj/czerwiec; pojedyncze osobniki spotykane jeszcze w lipcu
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornakach; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Kilka innych, niekiedy bardzo podobnych gatunków z rodzaju – w tym Zerynthia cretica, któe są na ogół nieco mniejsze i nie mają tak długiego ogonka na tylnym skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. Z.cerisy na Lepiforum

avidal

Leave a Reply