Zerynthia cerisy – Zygzakowiec ogoniasty

Papilionidae – Paziowate
Skrzydła kremowo-białe, niekiedy z żółtym odcieniem, czarno plamkowane. Na tylnych skrzydłach występują także plamki czerwone; tylne skrzydła z relatywnie długim ogonkiem – cecha diagnostyczna gatunku.

Grecja 04.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 01.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 06.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Półwysep Bałkański; zwykle dość liczny
  2. Siedlisko. Zarośla, łąki, tereny ruderalne, miasta
  3. Wymiary. Rs 52-62 mm
  4. Okres lotu. Marzec – maj/czerwiec; pojedyncze osobniki spotykane jeszcze w lipcu
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornakach; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Kilka innych, niekiedy bardzo podobnych gatunków z rodzaju – w tym Zerynthia cretica, które są na ogół nieco mniejsze i nie mają tak długiego ogonka na tylnym skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Kula Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. Z.cerisy na Lepiforum

Samos 10.05.2023 Fot. Adam Kula


Papilionidae - Świat


avidal

Leave a Reply