Temnostethus gracilis – Cięciel plamorogi

Anthocoridae – Dziubałkowate
Głowa, tułów i odwłok łącznie z zakrywką czarne. Skrzydła zwykle silnie skrócone (osobniki brachypteryczne), rozjaśnione w części nasadowej; znacznie rzadziej spotyka się osobniki makropteryczne o długich, zakrywających odwłok skrzydłach. Uda czarne, golenie żółte. Czułki ciemnobrązowe poza żółtym 2-im członem.

T.gracilis

Las wiączyński 21.06.2018

  1. Liczebność. Z powodu nikłych rozmiarów rzadko obserwowany, choć zapewne nie jest rzadki
  2. Biotop. Głównie lasy; chętnie przebywa na brzozach i olszach
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.9 mm – bardzo mały dziubałkowaty
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Wykazywany niemal wyłącznie z południa kraju – być może gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  6. Pokarm. Jaja i larwy owadów, oraz dorosłe owady – głównie niewielkie mszyce i roztocze
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki z rodzaju różnią się min. ubarwieniem nóg i czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply