Aphis sambuci – Mszyca bzowa

Aphidina – Mszyce
Ciało formy bezskrzydłej kuliste, w różnych odcieniach zieleni lub żółtozielone; często z woskowatymi, białymi pasami poprzecznymi. Syfony czarne. Forma uskrzydlona ciemnozielona z czarnozieloną głową; skrzydła przezroczyste, bez plam. Nogi i czułki czarne; mszyce pokolenia żerującego an korzeniach mają blade, niemal białe nogi.

Chociszewo 25.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Parki, ogrody, zarośla, skraje lasów, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała formy nieuskrzydlonej 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień/październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki z łodyg, pąków i liści bzu czarnego (pokolenie wiosenne), oraz soki wysysane z korzeni rozmaitych roślin zielnych (pokolenie letnie)
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania – znajomość rośliny żywicielskiej znacznie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera
  9. Więcej o gatunku

Chociszewo 29.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply