Aneurus avenius – Obłazik podkorowy

Aradidae – Korowcowate
Ciało owalne, błyszczące, pozbawione owłosienia. Ubarwienie ciała zwykle brązowe. Scutellum półkoliste, wyraźnie zaokraglone w części wierzchołkowej, o niemal równoległych krawędziach bocznych przy nasadzie scutellum. Listewka brzeżna (connexivum) dobrze widoczna. 2 człon czułków nie dłuższy od członu 1-go.

an-avenius

Łuków 01.06.2019 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Przypuszczam, że odnalazłem pierwsze stanowisko na Wyżynie Łódzkiej
  2. Biotop. Głównie lasy liściaste i mieszane.  Gatunek podkorowy preferujący drzewa liściaste i tylko okazjonalnie znajdowany pod korą drzew iglastych, oraz w szyszkach i na martwym, niecałkowicie okorowanym drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimują larwy i imagines
  5. Lokalizacja. Łódzki Ogród Botaniczny; nie znam wcześniejszych stwierdzeń z Wyżyny Łódzkiej. Lubelskie. Wykazywany z rezerwatu Bukowa Góra
  6. Pokarm. Soki martwych i chorych drzew liściastych
  7. Podobne. Rzadszy Aneurus laevis różni się krótszym scutellum o bocznych krawędziach rozszerzających się w kierunku nasady oraz stosunkiem długości członów czułków; człon 2 jest dłuższy od członu 1-go. Gatunki z rodzajów Aradus i Mezira ławo wyeliminować w oparciu o trójkątną ostrą przy wierzchołku tarczkę (scutellum)
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Ricosz
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2015

Leave a Reply