Aneurus laevis – Obłazik brzydal

Aradidae – Korowcowate
Ciało owalne, błyszczące, pozbawione owłosienia. Głowa czarna lub ciemnobrązowa. Scutellum czarne, krótkie, półkoliste, wyraźnie zaokrąglone w części wierzchołkowej, o krawędziach bocznych lekko rozszerzających się przy nasadzie. Listewka brzeżna (connexivum) dobrze widoczna, czerwonobrązowa. Czułki czerwonobrązowe – 2 człon czułków dłuższy od członu 1-go. Nogi czerwonobrązowe.

Austria 01.06.2014 Fot. gernotkunz

Austria 01.06.2014 Imago, larwa i jaja Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane. Gatunek podkorowy, znajdowany najczęściej na bukach, brzozach, lipach i dębach
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.2 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimują larwy i imagines
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Mycetofagiczny. Żywi się również sokami roślinnymi
  7. Podobne. Liczniejszy Aneurus avenius różni się dłuższym scutellum oraz stosunkiem długości członów czułków; człon 2 nie jest dłuższy od członu 1-go. Gatunki z rodzajów Aradus i Mezira ławo wyeliminować w oparciu o trójkątną, ostrą przy wierzchołku tarczkę (scutellum)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply