Aradus cinnamomeus – Korowiec sosnowy

Aradidae – Korowcowate
Znany też jako rozwałek sosnowy. Ubarwienie jednolicie rdzawobrązowe. Czułki nieco dłuższe od głowy; 2 i 3 człon czułków mniej więcej równej długości. Pokrywy skrzydłowe wyraźnie zwężające się ku tyłowi; samice często ze zredukowanymi skrzydłami. Forma w pełni uskrzydlona to ledwie 2% populacji. U samców brak skrzydeł tylnych, skrzydła przednie zesklerotyzowane. Gatunek nielotny.

Nisko 25.07.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 25.07.2022 Fot. Marcin Szot

Polecko 07.08.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Polecko 07.08.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Łuków 30.04.2015 Fot. Ricosz

Łuków 31.07.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki, a często wręcz pospolity. Samice stanowią około 60% populacji
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm. Samce przeciętnie nieco mniejsze od samic
  4. Aktywność. Wiosna- jesień. Zimuje imago i larwa. Najaktywniejszy w słoneczne, gorące dni
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubelskie; występuje na izolowanych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, zwłaszcza z miazgi sosen i modrzewi. W przeciwieństwie do pozostałych gatunków z rodzaju Aradus unika odżywiania się grzybami
  7. Podobne. Inne korowcowate różnią się m.in. barwą ciała i proporcjami długości członów czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski Marcin Szot Ricosz
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
Zielona Góra 08.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielona Góra 08.05.2013 Nimfa Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply