Aradus cinnamomeus – Korowiec sosnowy

Aradidae – Korowcowate
Znany też jako rozwałek sosnowy. Ubarwienie jednolicie rdzawobrązowe. Czułki nieco dłuższe od głowy; 2 i 3 człon czułków mniej więcej równej długości. Pokrywy skrzydłowe wyraźnie zwężające się ku tyłowi; samice często ze zredukowanymi skrzydłami. Forma w pełni uskrzydlona to ledwie 2% populacji. U samców brak skrzydeł tylnych, skrzydła przednie zesklerotyzowane. Gatunek nielotny.

Polecko 07.08.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Polecko 07.08.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielona Góra 08.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielona Góra 08.05.2013 Nimfa Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki, a często wręcz pospolity. Samice stanowią około 60% populacji
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm. Samce przeciętnie nieco mniejsze od samic
  4. Aktywność. Wiosna- jesień. Zimuje imago i larwa. Najaktywniejszy w słoneczne, gorące dni
  5. Lokalizacja. Lubuskie; występuje na izolowanych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, zwłaszcza z miazgi sosen i modrzewi. W przeciwieństwie do pozostałych gatunków z rodzaju Aradus unika odżywiania się grzybami
  7. Podobne. Inne korowcowate różnią się m.in. barwą ciała i proporcjami długości członów czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply