Allygus communis – Margoń trawnik

Cicadellidae – Skoczkowate
Smukły piewik o gęsto plamkowanym ciele i stosunkowo słabo kontrastowym i jasnym ubarwieniu. Vertex (przestrzeń między oczami; ciemię) bez ukośnych linii. Przednie skrzydła szarobrunatne z jasnymi żyłkami poprzecznymi (crossveins) i białymi plamkami wokół nich.

allygus

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2018 Ubarwienie ciała relatywnie blade, słabo kontrastowe

allygus.

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2018 Na ciemieniu brak wyraźnych, ukośnych linii

all.modestus-communis

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2018

  1. Liczebność. Liczny tylko lokalnie, znany głównie z południa kraju
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne oraz inne nasłonecznione tereny trawiaste, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines wysysają soki roślinne; są polifagiczne. Nimfy żerują na trawach
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki z tego rodzaju. Najbardziej podobnym z nich jest Allygus modestus, u którego ciemię (vertex) charakteryzuje się deseniem z dwoma wyraźnymi, ciemnymi, ukośnymi liniami. Allygus maculatus i Allygus mixtus są zwykle ewidentnie ciemniej i bardziej kontrastowo ubarwione. U gatunków z rodzaju Allygidius brak ciemnych plamek wzdłuż białych żyłek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.communis w bazie BioMap

Łódź – BRUS 26.06.2020

Łódź – BRUS 26.06.2020


avidal

Leave a Reply