Cicadella lasiocarpae – Bezrąbek turzycowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Obie płci o turkusowo-zielonych skrzydłach. Ciało pozbawione niebieskich akcentów. Na ciemieniu u obu płci dwie czarne plamki środkowe oraz dwie mniejsze (choć relatywnie duże) czarne plamki boczne (między nasadą czułków a przyoczkami) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tylna goleń z 3-ema rzędami szczecinek.

Niemcy 07.07.2010 ♀ Fot. gernotkunz

Niemcy 07.07.2010 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Podmokłe łąki i polany, mokradła, szuwary
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne – larwy żerują na turzycy nitkowatej; być może także na innych turzycach
  7. Podobne. Pospolity Cicadella viridis różni się brakiem czarnych plamek nad nasadą czułków (samica) – lub plamki te są mniejsze (samiec); zdarza się że ubarwienie ciała jest częściowo niebieskie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin

♀ – Czerwona strzałka wskazuje stosunkowo dużą czarną plamkę na boku ciemienia Fot. gernotkunz

♀ – Czerwona strzałka wskazuje stosunkowo dużą czarną plamkę na boku ciemienia Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply